Kết quả thi các môn học

Các kết quả thi được sắp xếp theo thứ tự của ngày thi các môn học. Nhấn vào các tiêu đề bên dưới để tải về kết quả thi của các môn học.

Tiêu đề Ngày đăng
Kết quả thi môn Bào chế 1 DTC4 (Lần 2) 30/06/2020
Kết quả thi môn Dinh dưỡng VSATTP YS12 30/06/2020
Kết quả thi môn Tin học lần 2 CĐD9C, CĐĐD13A, CĐĐD13B, YS12 30/06/2020
Kết quả thi môn Tư vấn nâng cao TH chăm sóc trẻ CĐHSLT2A 30/06/2020
Kết quả thi môn Tin học CĐD9B, CĐD6A, CĐD6B (Cải thiện) 11/06/2020
Kết quả thi môn Chăm sóc hộ sinh nâng cao CĐHSLT2A 11/06/2020
Kết quả thi môn Giải phẫu sinh lý CĐĐDLT6A, CĐĐDLT6B, CĐHSLT3 11/06/2020
Kết quả thi môn Mác LêNin 2 CĐD6A, CĐD6B, CĐD8B, CĐĐD9A, CĐĐD12A (cải thiện) 11/06/2020
Kết quả thi môn Phá thai an toàn và toàn diện CĐHS4 11/06/2020
Kết quả thi môn Mác LêNin 2 CĐD7C, CĐD8A 05/06/2020
Kết quả thi môn Lý luận cơ bản YHCT YHCT10 05/06/2020
Kết quả thi môn Giải phẫu sinh lý CĐĐD13A, CĐĐD13B 05/06/2020
Kết quả thi môn Giáo dục chính trị CĐĐDLT4A 05/06/2020
Kết quả thi môn Hóa sinh CĐĐD11B (Cải thiện) 05/06/2020
Kết quả thi môn Hóa sinh CĐD4C, CĐD4D 05/06/2020
Kết quả thi môn Bệnh học ngoại sản YHCT YHCT10 (lần 2) 05/06/2020
Kết quả thi môn Chăm sóc người bệnh HSTC nội khoa CĐĐD11A, CĐĐD11B, CĐĐDLT5 05/06/2020
Kết quả thi môn Chính trị CĐĐD13A, CĐĐD13B, CĐD9A, CĐD9B, CĐD9C, CĐDLT4A, CĐDLT4B, YS12 05/06/2020
Kết quả thi môn Bào chế 2 CĐD8A, CĐD8B, CĐD8C 05/06/2020
Kết quả thi môn Dinh dưỡng tiết chế CĐĐDLT1A, CĐĐDLT1B (PL, HD) 05/06/2020
TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập:

Đang online: