Tổng quan về Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Cao đẳng Y tế Bạc Liêu

Ngày cập nhật: 01/10/2014

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu được chính thức thành lập theo Quyết định 62/QĐ-CĐYT ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu với tên gọi TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC CAO ĐẲNG Y TẾ BẠC LIÊU. Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học Cao đẳng Y tế Bạc Liêu thực hiện nhiệm vụ chức năng tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, cấp chứng chỉ trình độ A, B, C, Quốc gia, Chuyên ngành. Tin học cấp chứng chỉ A, B Quốc gia theo Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Đề án thành lập Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học Cao đẳng Y tế Bạc Liêu ngày 12 tháng 3 năm 2014.

LOẠI HÌNH TRUNG TÂM:

- Trung tâm ngoại ngữ, tin học Cao đẳng Y tế Bạc Liêu thuộc Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu là cơ sở chuyên đào tạo giảng dạy ngoại ngữ: (Tiếng Anh) tin học ứng dụng bao gồm các trình độ Anh văn A.B.C. Anh văn giao tiếp, đàm thoại các chuyên đề ngoại ngữ có liên quan đến chuyên ngành Y - Dược.

- Đào tạo giảng dạy chương trình tin học ứng dụng trình độ A. B, chương trình giáo dục thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông và các chương trình ngoại ngữ tiếng anh, tin học khác đáp ứng nhu cầu của người học.

- Trung tâm ngoại ngữ, tin học Cao đẳng Y tế Bạc Liêu hình thức tổ chức đào tạo vừa học, vừa làm tập trung định kỳ, thời gian học tập chủ yếu là ngoài giờ làm việc hành chính và ngày nghỉ (thứ 7, chủ nhật hoặc ngày lễ).

MỤC TIÊU CỦA TRUNG TÂM

- Tổ chức giảng dạy, học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học ứng dụng cho người học bao gồm các tầng lớp nhân dân lao động, học sinh, sinh viên v.v… nâng cao kiến thức trình độ về ngoại ngữ, tin học đáp ứng nhu cầu lao động, học tập, phát triển nghề nghiệp, giao tiếp ứng xử, quan hệ xã hội hiện nay.

- Nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho nhân dân, người lao động trong giai đoạn phát triển công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

- Phương châm, đào tạo giảng dạy học tập của Trung tâm là: “Chất lượng, hiệu quả” cho người học, nghĩa là sau khi học thì người học viết - đọc và sử dụng được.

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM

Chức năng

- Tổ chức hoạt động đào tạo, giảng dạy học tập, ôn luyện và tổ chức thi

+ Chương trình ngoại ngữ (Tiếng anh) trình độ: A. B. C

+ Chương trình tin học ứng dụng trình độ: A. B

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh chuyên ngành Y Dược và các chuyên đề ngoại ngữ Tiếng Anh theo nhu cầu người học.

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học ứng dụng công nghệ thông tin theo yêu cầu của người học và quy định của Bộ GD&ĐT.

Nhiệm vụ

- Tổ chức giảng dạy ngoại ngữ (Tiếng Anh) trình độ A. B. C và tin học ứng dụng trình độ A. B.

- Tổ chức ôn luyện thi ngoại ngữ (Tiếng Anh) trình độ A. B. C và tin học ứng dụng trình độ A. B.

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ (Tiếng anh), chuyên ngành Y - Dược cho HS-SV và cán bộ y tế đang công tác tại các cơ sở y tế nhằm có điều kiện nâng cao trình độ nghiên cứu về chuyên môn thuộc lĩnh vực y dược để phục vụ cho nhân dân.

- Tổ chức thi kiểm tra cấp chứng chỉ cho học viên của Trung tâm đã hoàn thành chương trình thi, kiểm tra đạt kết quả theo quy định của Bộ GD&ĐT.

QUY MÔ ĐÀO TẠO

- Quy mô đào tạo hàng năm của Trung tâm ngoại ngữ, tin học Cao đẳng Y tế Bạc Liêu với số lượng từ 1000 – 1500 học viên bao gồm:

+ Ngoại ngữ: Trình độ A, B, C.

+ Tin học ứng dụng: Trình độ: A, B.

+ Ngoại ngữ chuyên ngành Y - Dược.

+ Ôn luyện thi ngoại ngữ - tin học.

- Mỗi lớp bình quân: 25 - 30 HV/lớp.

- TThời gian mở lớp đào tạo bình quân: Mỗi khoá từ 2 - 3 tháng.

CƠ SỞ VẬT CHẤT

- Trung tâm ngoại ngữ, tin học Cao đẳng Y tế Bạc Liêu thành lập nằm trong khuôn viên Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu, cho nên về cơ sở vật chất của Trung tâm khi mới thành lập chủ yếu là tận dụng, nguồn cơ sở vật chất hiện có của Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu để sử dụng cho việc giảng dạy học tập, thực hành của Trung tâm trong thời gian ngoài giờ làm việc hành chính của Trường và các ngày nghỉ (thứ 7, chủ nhật) hoặc ngày lễ mà nhà trường không có nhu cầu sử dụng.

- Cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy học tập bao gồm: phòng học, phòng thực hành, thư viện, đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn quy định của Bộ GD&ĐT về tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ, tin học cụ thể như: có đủ phòng học, phòng thực hành, phòng làm việc của các phòng (tổ) chức năng đáp ứng cho nhu cầu giảng dạy học tập của Trung tâm, phòng học có đủ ánh sáng, thoáng mát, có máy chiếu đáp ứng việc giảng dạy học tập. Riêng phòng thực hành có trang bị đầy đủ các máy phục vụ cho học viên thực hành vi tính và ngoại ngữ (phòng lab), phòng học và thực hành đảm bảo 1,5m2/1 học viên, và tỷ lệ trung bình từ 25 - 30 học viên/1 phòng học/1 lớp.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA TRUNG TÂM

- Trong quá trình hoạt động, Trung tâm ngoại ngữ, tin học Cao đẳng Y tế Bạc Liêu sẽ xây dựng kế hoạch phát triển theo hướng quy hoạch phát triển của Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu theo từng giai đoạn và sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bạc Liêu.

- Kế hoạch phát triển của Trung tâm trên cơ sở nâng cao chất lượng giảng dạy học tập theo hướng tăng dần số lượng quy mô đào tạo, mở rộng xây dựng phát triển cơ sở vật chất, đáp ứng tốt hơn cho công tác phục vụ giảng dạy và học tập.

- Nâng cao trình độ của giáo viên bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, sư phạm nhằm thực hiện tốt hơn công tác giảng dạy, học tập nâng cao chất lượng đào tạo.

- Khi Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu được quy hoạch cấp đất xây dựng cơ sở 2 điều kiện về mặt bằng đất đai, thì Trung tâm có kế hoạch phát triển xây dựng cơ sở vật chất thành khu vực riêng, hoạt động độc lập theo chức năng nhiệm vụ của Trung tâm.

Địa chỉ liên hệ: TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC CAO ĐẲNG Y TẾ BẠC LIÊU.

Địa chỉ: số 01 Đoàn thị điểm - Phường 3 - TP. Bạc Liêu - Tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại: 07813822222

Fax: 07813824642

Website: http://www.caodangytebaclieu.vn

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 249232