Đóng lệ phí thi lại lần 2 kỳ thi tháng 1 năm 2019

Chi tiết Được viết: 09-01-2019

Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học thông báo đến các bạn sinh viên, học sinh đã nộp đơn xin dự thi tốt nghiệp lần 2 kỳ thi tháng 1 năm 2019 đến trường để nộp lệ phí dự thi. 

Thời gian: Từ ngày thông báo đến hết ngày 11/01/2019. 

Địa điểm: Bộ phận giáo vụ phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học (Gặp cô Ngân) qua số điện thoại 02913826265.

Lưu ý: Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học sẽ không giải quyết những trường hợp sau thời gian thông báo. 

Tải file tại đây
Tải file tại đây

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 249356