Thông báo nhận học bổng khuyến khích năm học 2017-2018

Chi tiết Được viết: 12-12-2018

Những bạn học sinh, sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng dưới đây liên hệ Phòng Kế hoạch - Tài chính để nhận tiền học bổng.

Tải file tại đây
Tải file tại đây

Các bài viết liên quan:

TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 249261